Piotr Lorenz

Piotr Lorenz - MOKAA

Architekt, współwłaściciel, dyrektor zarządzający MOKAA

Posiada uprawnienia architektoniczne, jest czynnym członkiem Małopolskiej Izby Architektów RP.

Doświadczenie projektowe zdobył pracując w polskich i zagranicznych pracowniach projektowych. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej oraz stypendystą Hanyang University w Seulu. W MOKAA kieruje zespołem projektowo-technicznym oraz odpowiada za działalność operacyjną.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami