;

Architektura

Kompleks agroturystyczny z winnicą

Głównym założeniem projektu było stworzenie kompleksu mieszkalno-komercyjnego z zapleczem produkcyjnym na potrzeby regionalnej winnicy. Zespół połączonych ze sobą czterech budynków to hala produkcyjna, hala magazynowa z pomieszczeniami komercyjnym...;

Więcej informacji →

Plomba mieszkaniowa

Projekt zabudowy na krakowskim Kazimierzu wymagał nowoczesnej architektury mieszkaniowej, z parterową częścią usługową, która uzupełniłaby tkankę miejską historycznej dzielnicy - zachowującej przy tym jej ponadczasowy charakter. Chęć wykreowania p...;

Więcej informacji →

Dom Dobczyce

Ideą projektu było stworzenie budynku jednorodzinnego dostosowanego do potrzeb osób pracujących w domu. Poprzez nałożenie na siebie kilku prostych brył, dom dzieli się na trzy strefy: strefę dzienną, nocną oraz strefę pracy. Przestrzeń pracy wyod...;

Więcej informacji →

Dom jednorodzinny

Głównym założeniem przy projektowaniu stało się takie wpisanie architektury w kontekst, aby stanowiła integralną całość z otoczeniem. Liczne przeszklenia, zróżnicowanie poziomów i urozmaicona możliwość komunikacji pozwala na pełny kontakt z archi...;

Więcej informacji →

Zabudowa szeregowa

Zabudowę szeregową zaprojektowano w układzie horyzontalnym, złożonym z dwóch segmentów. Główną ideą było takie podejście do projektowania, aby stworzyć jednostkę dającą komfort jak najbardziej zbliżony do zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Każ...;

Więcej informacji →