;

Kompleks agroturystyczny z winnicą

Kompleks agroturystyczny z winnicą

  • Projekt: Kompleks agroturystyczny z winnicą
  • Lokalizacja: Michałowice
  • Data: 2012 r.
  • Powierzchnia: 4000 m2

Głównym założeniem projektu było stworzenie kompleksu mieszkalno-komercyjnego z zapleczem produkcyjnym na potrzeby regionalnej winnicy. Zespół połączonych ze sobą czterech budynków to hala produkcyjna, hala magazynowa z pomieszczeniami komercyjnymi i administracyjnymi, pensjonat oraz dom trójpokoleniowy. Dom ten połączono z budynkami winnicy poprzez szklany łącznik umożliwiając bezpośrednią komunikację właścicieli z przestrzenią komercyjno-administracyjną, jak i halą produkcyjną.

Bryły budynków nawiązano do pobliskiej zabudowy- Każda posiada dach dwuspadowy (budynki mieszkalne - dachy asymetryczne, budynki produkcyjno-komercyjne - dachy symetryczne). Zastosowano materiały naturalne, takie jak: drewno, kamień, czy gont. Jedynie budynek hali produkcyjnej przykryto zadaszeniem z blachy, podkreślającym jego charakter.