;

Zabudowa szeregowa

Zabudowa szeregowa

  • Projekt: Zabudowa szeregowa
  • Lokalizacja: Mogilany
  • Data: 2010 r.
  • Powierzchnia:
    Segment A – 160 m2
    Segment B – 120 m2

Zabudowę szeregową zaprojektowano w układzie horyzontalnym, złożonym z dwóch segmentów. Główną ideą było takie podejście do projektowania, aby stworzyć jednostkę dającą komfort jak najbardziej zbliżony do zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Każdy z dwóch segmentów to nałożone z przesunięciem na siebie osobne segmenty szeregowe z dostępem do własnych garaży i zapleczy gospodarczych. Otrzymana w ten sposób forma zapewnia zwartą zabudowę o wrażeniu jednostek wolnostojących.

Każdy segment posiada własny ogród zaprojektowany w taki sposób, aby dla mieszkańców był przestrzenią zupełnie prywatną. Kompleks zaprojektowano na działce o stoku południowym. Podkreślając usytuowanie większą ilością przeszkleń od strony południowej, wyeksponowano wnętrza na widokową stronę działki.