;

Lobby w biurowcu Edison

Lobby w biurowcu Edison

  • Projekt:
  • Lokalizacja: Kraków, ul. Armii Krajowej
  • Data: 2017 r.
  • Powierzchnia: 200m2

Edison to pierwszy z biurowców w kompleksie Korona Office, dla którego opracowano projekt koncepcyjny oraz wykonawczy wnętrza lobby biurowego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz nową recepcją.

Założeniem było stworzenie spójnego konceptu dla zespołu trzech biurowców, różnicując je pod względem lokalizacji materiałów wykończeniowych.