;

DOM W OKOLICACH KRAKOWA

DOM W OKOLICACH KRAKOWA

  • Projekt: Dom jednorodzinny
  • Lokalizacja: Okolice Krakowa
  • Data: 2016 r.
  • Powierzchnia: 380m2

Został opracowany projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy. Otrzymano pozwolenie na budowę, wybrano wszystkie materiały wykończeniowe i teraz budynek jest w trakcie realizacji!